Η εταιρεία Z&X Group στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση λογιστή.

Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις:
– Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση εφαρμογών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων MS Excel, ΜS Word, Outlook. Οποιαδήποτε άλλη γνώση προγραμμάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
– Προηγούμενη πείρα σε σχετική θέση τουλάχιστον 2 χρόνια.
– Άψογες δεξιότητες επικοινωνίας.
– Άψογη γνώση και χρήση της Ελληνικής καί Αγγλικής γλώσσας.
– Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, ομαδικότητα.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα.
– Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα στην επικοινωνία.
– Προθυμία να εργάζεται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όταν απαιτείται.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@zandxgroup.com

Θα είμαστε σε επαφή μόνο με άτομα που πληρούν τις απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις.


Z&X Group in Paphos is now recruiting for a position in the accounts department. 

Skills and requirements:
– Excellent knowledge of computers and usage of MS Excel, MS Word and Outlook. Knowledge of any other software will be considered as an advantage. 
– Previous experience in a relevant position for a minimum of 2 years. 
– Excellent communication skills.
– Excellent knowledge of Greek and English language.
– Ability to organise and plan tasks, as well as be a great team worker.
– Integrity, discretion, confidentiality.
– Good interpersonal relations and excellent communication skills.
– Willingness to work outside normal working hours when required.

How to apply:
Candidates should send their CV to sales@zandxgroup.com

We will only be in touch with applicants who fit have the skills and requirements mentioned above.