ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – VACANCY

Η εταιρεία Z&X Group Ltd στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση λογιστή. Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις: – Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση εφαρμογών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων MS Excel, ΜS Word,